Πολιτική Επιστροφών

Πολιτική Επιστροφών

Επιστροφές προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης
Στην περίπτωση που ο πελάτης παραλάβει προϊόντα διαφορετικά ή με διαφορετικές ιδιότητες (πχ άλλο χρώμα ή μέγεθος) από αυτά που έχει παραγγείλει, θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας για να επιστρέψει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων προς εμάς καθώς και τα έξοδα επαναποστολής προς τον πελάτη βαρύνουν την εταιρεία μας.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων
Σε περίπτωση που το προϊόν που παραδόθηκε στον πελάτη φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας για να επιστρέψει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του ελαττώματος.
Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνει μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν π.χ. Απόδειξη, Τιμολόγιο κτλ. και στην αρχική του συσκευασία.
Για την επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει o πελάτης να καλύψει τα έξοδα της αποστολής προς την εταιρεία μας και η εταιρεία μας βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής για την αντικατάσταση του προϊόντος.
Με την παραλαβή του προϊόντος από την εταιρεία μας γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται και σε επικοινωνία με τον πελάτη γίνεται ενημέρωσή σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Για να γίνει αντικατάσταση ή επιστροφή το προϊόν δεν θα πρέπει το προϊόν να μην έχει υποστεί βλάβη από τον πελάτη και να μην είναι ελλιπές.
Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται αντικατάσταση του προϊόντος ή ακύρωση της παραγγελίας και επιστροφή χρημάτων αν δεν υπάρχει προϊόν αντίστοιχων χαρακτηριστικών.
Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας η επιστροφή των χρημάτων της αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή σας προς την εταιρεία μας.
Η εταιρεία μας δεσμεύεται να προχωρήσει σε επιστροφή του ποσού το αργότερο σε 14 μέρες από την ακύρωση της παραγγελίας ενώ ενδέχεται να υπάρχει μεγαλύτερη καθυστέρηση από την εκδότρια Τράπεζα κάτι στο οποίο δεν έχουμε έλεγχο και δεν φέρουμε ευθύνη.

Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Δεν θα πρέπει να έχει ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να τεθεί σε λειτουργία το αγαθό.
Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το προϊόν έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση.
Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

Το δικαίωμα της υπαναχώρησης δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που εξαιρούνται από την κείμενη νομοθεσία ή για προϊόντα που δημιουργούνται αποκλειστικά κατόπιν παραγγελίας για τον πελάτη.
Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η εταιρεία μας θα ενημερώσει μέσω email τον πελάτη μόλις την λάβει.
Μετά την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης, η εταιρεία μας υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων ενώ ενδέχεται να υπάρχει μεγαλύτερη καθυστέρηση από την εκδότρια Τράπεζα κάτι στο οποίο δεν έχουμε έλεγχο και δεν φέρουμε ευθύνη.
Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη.
Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και θέσης σε λειτουργία των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την εταιρεία μας.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη.